3D-Visualisering

God 3D-visualisering er et stærkt værktøj til at vurdere en displayløsnings potentielle effekt. De skaber fælles forståelse for udformningen, ligesom beslutningsgrundlaget for eventuelle designjusteringer forbedres markant.

Branding i butikken

Der skal brandes på den rigtige måde, derfor bruger vi 3D-visualisering til at hjælpe med at skabe en forståelse for, hvordan dette gøres bedst muligt.

3D til intern afstemning

Efter de første skitser går vores konstruktør i gang med at udarbejde et færdigt løsningsforslag. Hvis du har brug for 3D-visualiseringer af løsningerne, for at kunne kommunikere løsningerne videre til dit bagland eller kunder, kan vi producere dem. På den måde kan du give dine samarbejdspartnere løbende hånd i hanke med konkretiseringen af løsningen.

Tryghed i alle faser

I Nordshop Display, bruger vi blandt andet sketching og 3D-visualiseringer, til at sikre at du som kunde er tryg gennem processen, samt er i stand til at vise dit bagland hvordan jeres fremtidige displayløsning kommer til at tage se ud.